Niedziela, 16.12.2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Jak płacić czynsz najmu za lokal użytkowy i jak wypowiedzieć umowę z powodu braku płatności czynszu?

  • 19.02.2018, 08:30
  • Grupa Tipmedia
Jak płacić czynsz najmu za lokal użytkowy i jak wypowiedzieć umowę z powodu braku płatności czynszu?
Jakie są terminy płatności czynszu najmu za lokal użytkowy? Czy mogą być one tylko miesięczne? Czy to prawda, że umowę najmu lokalu użytkowego można wypowiedzieć już po tygodniowej zaległości za czynsz najmu? Czy do wypowiedzenia konieczne jest wprowadzenie do umowy najmu odpowiednich postanowień, czy wystarczy powołać się na przepisy prawa? Na te i inne pytania odpowiada adwokat Wojciech Rudzki z kancelarii adwokackiej w Krakowie.

W jakim terminie najemca powinien zapłacić czynsz?

Najemca lokalu użytkowego obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki z kancelarii adwokackiej w Krakowie, obowiązek zapłaty czynszu jest podstawowym obowiązkiem najemcy. Określenie wysokości czynszu jest elementem obowiązkom każdej umowy najmu lokalu użytkowego, tzw. essentialia negotii.

Strony umowy mogą dowolnie określić w jaki sposób i w jakim terminie będzie płatny czynsz. Może on być określony jako jednorazowe świadczenie albo okresowe. Jeżeli strony nie określą terminu płatności czynszu w umowie, to znajduje zastosowanie przepis art. 669 §2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc (świadczenie jednorazowe) - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie (świadczenie okresowe), do dziesiątego dnia miesiąca. Adwokat Wojciech Rudzki zaznacza przy tym, że chociaż czynsz najmu jest płacony najczęściej miesięcznie, to co raz częściej zdarza się, że jest on określany jako tygodniowy.

Niezapłacenie czynszu w umówionym terminie, chociażby wynajmujący lokalu użytkowego nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które najemca nie ponosi odpowiedzialności - stanowi podstawę do żądania odsetek na zasadach ogólnych określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego. Problemy dotyczące braku terminowej zapłaty czynszu najmu są częstymi problemami wynajmujących, którzy zgłaszają się do kancelarii adwokackich.

Kiedy można wypowiedzieć umowę jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Jeżeli najemca lokalu użytkowego dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu. Tak długie terminy oczekiwania przed wypowiedzeniem umowy najmu budząc często zdziwienie wśród osób korzystających z porad kancelarii adwokackich.

Adwokat Wojciech Rudzki z Krakowa wskazuje przy tym, że przed wypowiedzeniem umowy najmu wynajmujący musi zawiadomić najemcę o swoim zamiarze i wyznaczyć mu dodatkowy termin do zapłaty czynszu. Jeżeli wynajmujący nie zachowa tej formy, nie odniesie zamierzonego skutku i tym samym umowa najmu nie zostanie rozwiązana. Umowa najmu nie będzie rozwiązana również w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie najemca ureguluje zaległość. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu będzie wyłączone tylko wtedy, gdy najemca ureguluje cały zaległy czynsz. Jeżeli zapłaci tylko część, to wynajmujący będzie mógł wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Jeżeli najemca ureguluje całość czynszu, ale po upływie wyznaczonego terminu, to wynajmującemu będzie przysługiwać uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu. Adwokat zauważa przy tym, że zwłoka w zapłacie może dotyczyć tylko i wyłącznie czynszu, nie może dotyczyć innych świadczeń wynikających z umowy najmu. 

 

Artykuł sponsorowany

Grupa Tipmedia
Podziel się:

Pozostałe