FGŚP - co to za takiego?

 • 27.07.2018, 11:00
 • Grupa Tipmedia
FGŚP - co to za takiego?
Od ponad 20 lat pracodawcy opłacają za pracownika składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a tak naprawdę niewielu z nich wie, czym jest fundusz i co tak właściwie zapewnia pracownikom.

Co to jest FGŚP?

FGŚP jest to państwowy fundusz celowy, którego głównym zadaniem jest ochrona roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Dwoma głównymi założeniami tego funduszu są:

 • Dokonanie wypłaty świadczeń, które należą się pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
 • Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób do tego zobowiązanych.

Warto pamiętać o tym, że składki na FGŚP są uwzględniane przez kalkulator brutto netto.

Kto może ubiegać się o uzyskanie świadczeń z FGŚP?

O uzyskanie świadczeń mogą się strać:

 • Przede wszystkim obecnie zatrudnieni pracownicy,
 • Uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego pracownika,
 • Były pracownik

Pracownicy jakich podmiotów są objęci FGŚP?

Pracownicy, którzy są lub byli zatrudnieni przez:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego kraju (m. in. osoby prawne i fizyczne),
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym,
 • oddziały banków zagranicznych, instytucji,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy spoza Polski – warunkiem jest zatrudnienie zgodne z polskim prawem. 

Za kogo przedsiębiorca jest zobligowany opłacać  składki na FGŚP?

Obecnie, twierdzi się, że  pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na fundusz za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych zatrudnionych na umowy zlecenie. Wysokość składki wynosi 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Czy  można otrzymać zwrot świadczeń?

Po upływie miesiąca od niewypłacenia wynagrodzenia przez przedsiębiorcę, można rozpocząć procedurę mającą na celu uzyskanie zwrotu świadczeń pracowniczych. Każdy pracownik może się o nie strać z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • dodatku wyrównawczego.
Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: