Jakie opłaty wchodzą w skład rachunku za prąd przy instalacji fotowoltaicznej od 2021 roku?

  • 24.09.2021, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie opłaty wchodzą w skład rachunku za prąd przy instalacji fotowoltaicznej…

Opłaty naliczone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli:

  • Opłata mocowa

  • Opłaty dystrybucyjne:

- opłaty za zamówioną moc,

- opłata przejściowa,

- opłata dystrybucyjna,

- opłata OZE,

- opłata kogeneracyjna,

- rozliczenie energii biernej,

- składnik jakościowy,

- abonament.

  • Opłaty naliczone przez Spółkę Obrotu, czyli:

- akcyza – regulowane

- prawa majątkowe – koszty zmienne

- profil bilansowanie, marża – koszty zmienne

- cena hurtowa – koszty zmienne

Opłaty dystrybucyjne w rachunku za prąd przy fotowoltaice

Jak wskazują powyższe dane, w skład opłat dystrybucyjnych wchodzą koszty stałe i zmienne.

  • Koszty stałe, których wysokość jest regulowana przez dystrybutorów oraz przez Urząd Regulacji Energetyki (URE):

- opłata sieciowa stała za zamówioną moc

- opłata przejściowa – związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych.

- opłata abonamentowa – opłata sprzedawcy prądu, niezatwierdzana urzędowo, która jest związana z kosztami spisania licznika

Na wysokość opłat stałych nie ma się żadnego wpływu.

  • Koszty zmienne, których wysokość jest zależna od ilości pobranej energii elektrycznej:

- opłata sieciowa zmienna, czyli dystrybucyjna

- opłata jakościowa - koszty utrzymania właściwych parametrów płynącego prądu, czyli np. mocy

- opłata OZE - środki na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii

- opłata kogeneracyjna

- rozliczenie energii biernej

- opłata mocowa

Rachunki za prąd przy panelach słonecznych

Ile wynoszą rachunki za prąd przy fotowoltaice? Jak wiadomo, fotowoltaika pozwala na spore oszczędności, niemniej decydując się na panele słoneczne, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim niezwykle istotne jest prawidłowe wymiarowanie oraz właściwe wyliczenia. Ilość paneli i ich moc powinny pokrywać w znacznym stopniu zapotrzebowanie na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna mus być właściwie dobrana i zainstalowana. Kwestiami tymi powinni się zająć profesjonaliści. Zbyt mała instalacja PV nie przyczyni się do oszczędności. Ostatnio zauważalna staje się tendencja zakładania większej ilości paneli. Ma to związek z możliwym wzrostem zapotrzebowania na prąd związanym np. z rozwojem firmy lub w przypadku odbiorców prywatnych, z dodatkowymi urządzenia podłączonymi do sieci i np. ogrzewaniem podłogowym.

Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna zwraca się szybko – po już po okresie od 5 do 7 lat. Panele PV wyprodukują prąd pokrywający zapotrzebowanie prywatnego odbiorcy, a często mogą być zauważalne również nadwyżki. W przypadku przedsiębiorstw panele PV znacząco obniżą rachunki i pokryją w sporym stopniu zapotrzebowanie na energię.

Podsumowanie

Panele fotowoltaiczne zyskują na popularności – w końcu do produkcji energii elektrycznej potrzebują one jedynie światła. O ile zimą nie produkują tyle prądu, co latem, to jednak ich instalacja i tak jest opłacalna. Co ważne – decydując się na fotowoltaikę, dbamy o planetę, co jest obecnie bardzo ważne!
 

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: