Jak wycenić spółkę giełdową?

 • 13.01.2022, 08:00
 • Grupa Tipmedia
Jak wycenić spółkę giełdową?
Pod jakim kątem można wycenić spółkę giełdową?

Przed zakupem akcji warto wycenić spółkę, by określić, czy jej cena na rynku GPW jest atrakcyjna. Także osoby opierające się głównie na analizie technicznej często starają się nie inwestować w mocno przewartościowane aktywa. Jednak wycena firmy to pojęcie bardzo szerokie. Istnieje wiele sposobów wycenienia akcji. Warto dowiedzieć się, na czym one polegają.

Określenie wartości danej firmy nie jest łatwe. Prawidłowa wycena spółki odpowiada na pytanie, jaką obiektywną wartość mają dane akcje. Istnieją trzy główne podejścia do tego problemu. Metody majątkowe bazują na wartości aktywów oraz zadłużeniu spółki. W przypadku wycen dochodowych analityk stara się przewidzieć przyszłość i zdyskontować zakładane zyski w kolejnych latach. W końcu metoda porównawcza bazuje na sytuacji innych, podobnych spółek.

Metody majątkowe

Pierwsze podejście do wyceny spółek opiera się na wartościach zawartych w sprawozdaniach okresowych oraz wiedzy analityka. Podstawowe sposoby wyceny w tym przypadku to:

 • Wycena wartością księgową
 • . Po odjęciu długów od sumy aktywów można otrzymać teoretyczną wartość wszystkich akcji. Metoda ta nie uwzględnia jednak możliwości sprzedania aktywów po zadeklarowanej cenie oraz czasu, w jakim taka sprzedaż może się odbyć.
 • Wycena skorygowanej wartości księgowej.
 • Analityk sprowadza wszystkie aktywa, jakie posiada spółka, do wartości rynkowej.
 • Wycena likwidacyjna
 • . Przy założeniu natychmiastowej sprzedaży wartość aktywów jest znacznie mniejsza. Wycena ta daje odpowiedź, ile warte byłyby akcje, gdyby spółka nagle ogłosiła bankructwo.
 • Wycena odtworzeniowa
 • . W tym przypadku zastosowano zupełnie inne podejście. Wartość przedsiębiorstwa wyliczona jest jako nakład, jaki jest potrzebny na odtworzenie mocy produkcyjnych całej spółki.

Każda z tych metod niesie ze sobą pewne informacje, jednak wszystkie one opierają się na danych historycznych.

Metody dochodowe

Inaczej jest w przypadku metod dochodowych. Są one skuteczniejsze, jeśli chcesz kupić akcje GPW, ponieważ opierają się głównie na przyszłości. Wyróżnić tutaj można:

 • Wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
 1. Wartość spółki liczona jest na podstawie zakładanych w przyszłości przepływów gotówkowych.
 2. Wycena zdyskontowanych zysków.
 3. Wycena zdyskontowanych dywidend.
 4. Wartość spółki dla inwestora długoterminowego liczona jest w wypłacanych przez nią dywidendach. Na tym opiera się ta metoda wyceny spółek giełdowych.

Inwestor najczęściej spogląda w przyszłość, ponieważ kupując akcje, stara się przewidzieć ich wartość w przyszłości. W zależności od zysków, wyceny księgowe mogą się z czasem zmieniać. Metody dochodowe są dla graczy giełdowych stabilniejsze.

Metody porównawcze

Sytuacja danej spółki jest zmienna. Kryzysy, kataklizmy, zmiana przepisów, czy trudna sytuacja ekonomiczna w danym sektorze mogą mieć duży wpływ na wycenę przedsiębiorstw. W metodach porównawczych wartość firmy jest oparta na innych spółkach, które działają w podobnym rejonie i poddane są tym samym czynnikom. Dzięki temu wycena uwzględnia wszelkie zawirowania na rynku oraz aktualną sytuację globalną.

Wybór odpowiedniej metody

Każdy sposób wyceny jest poprawny i wartościowy. W zależności od sytuacji spółki, horyzontu inwestycyjnego oraz sposobu działania inwestora, wybór najlepszej metody będzie inny. Ważne, by decyzja była podjęta świadomie, a nie na chybił trafił.

 

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: